Propozice

Pinguin Žernovský bajk 2024 – XXII. ročník

 

Závod horských kol cross country pro širokou veřejnost.

Závod je součástí Dobrušského poháru

Závazné propozice závodu

 

Pořadatel: Městys Žernov, SDH a TJ SOKOL Žernov, Svazek obcí 1866

Hlavní partner závodu: firma PINGUIN.

Disciplína: závod horských kol – cross country MTB

Termín a místo konání: sobota 8. června 2024 od 14:00 hod.

Prezence a start: Obecní sokolovna Žernov

Hlavní rozhodčí: Bude delegován SC KHK

Zdravotní služba: Safres group s.r.o., lékaři a záchranáři z městysu Žernov

Časový rozvrh:

12:00 - 15:00 - prezence

Jednotlivé kategorie mají konec prezence hodinu před svým startem.

13:15 - odrážedla

13:30 - start závodu – I. Kategorie

15:15 - vyhlášení výsledků dětských kategorií

16:00 - start závodů hlavních kategorií – II. kategorie (prezence do 15:00)

18:45 - vyhlášení výsledků 

Startovné:

a) Odrážedla: 50 Kč

b)     b) Děti do 14 let + fitness:

Registrace online, platba převodem do 2.6.2024: 100,- 

Registrace online do 5.6.2024, platba na místě: 100,-

Registrace i platba na místě: 200,-

c)     c) Dorost, dospělí, koloběžky:

Registrace online, platba převodem do 2.6.2024: 400,- 

Registrace online do 5.6.2024, platba na místě: 450,-

Registrace i platba na místě: 600,-

 

V případě neúčasti nebo zrušení startu účastníkem se startovné nevrací.

Kategorie:

13:15 - Předzávod: Nesoutěžní na 200 metrů. (Ročníky 2020 a vyšší). Nutnost prezence do 12:15. 

I. Dětské kategorie - starty 13.30, 14.00 a 14:30 (Ročníky 2011 a vyšší)

Místo startu: u sokolovny

 

Délka 1 kola: 0,9 km

Startovné: viz. výše

    a) 1 okruh - start 13.30

    • Děti do 6 let - R 2019 a vyšší

(Hlavní rozhodčí rozhodne o způsobu doprovodu před závodem dle počtu startujících.)

    • Děti bez rozdílu věku, které si netroufnou na trasu dle propozic

 

Délka 1 kola: 2,2 km

Startovné: viz. výše

    a) 1 okruh - start 14:00

    • Kluci 1  (6-7 let) - K 7 2017 - 2018

    • Holky 1 (6-7 let) - H 7 2017 - 2018

    • Kluci  2 (8-9 let) - K 9 2015 - 2016

    • Holky 2 (8-9 let) - H 9 2015 - 2016

    b) 2 okruhy – start 14:30

    • Žáci 1 (10-12 let) - M 12 2012 - 2014

    • Žákyně 1 (10-12 let) - Z 12 2012 - 2014

 

    II. Hlavní kategorie  – start 16.00

 

Místo startu: Rýzmburk

Délka 1 kola: 12 km

Startovné: viz. výše

    a) 1 okruh

    • Žáci 2 (13-14 let) - M 14 2010 - 2011

    • Žákyně 2 (13 – 14 let) - Z 14 2010 - 2011

    • Fitness - F Bez omezení věku a pohlaví

    • Koloběžky muži - KM 2008 a starší

    • Koloběžky ženy - KŽ 2008 a starší

 

 

Startovné: viz. výše

    b) 2 okruhy

    • Kadeti (15 -16 let) - M 16 2008 - 2009

    • Kadetky (15 -16 let) - Z 16 2008 - 2009

    • Juniorky (17-18 let) - Z 18 2006 - 2007 

    • Ženy (19 - 39 let) - Z 39 1985 - 2005

    • Ženy (40 a více let) - Z 40 1984 a nižší

    • Muži 6 (70 a více let) - M 70 1954 a starší

    • Gravel muži - GM 2008 a starší

    • Gravel ženy - GŽ 2008 a starší

    • Muži 5 (60 - 69 let) - M 60 1955 - 1964

 

 

    c) 3 okruhy

    • Junioři (17- 18 let) - M 18 2006 - 2007

    • Muži 1 (19 - 29 let) - M 29 1995 - 2005

    • Muži 2 (30 - 39 let) - M 39 1985 - 1994

    • Muži 3 (40 - 49 let) - M 49 1975 - 1984

    • Muži 4 (50 - 59 let) - M 59 1965 - 1974

 

Podmínky a pravidla účasti v závodu: podmínkou účasti v závodu je vedle prezentace a úhrady startovného řádně vyplněné prohlášení účastníka závodu, ve kterém závodník vyjadřuje svůj souhlas s níže uvedenými podmínkami závodu:

Závod je součástí Dobrušského poháru. Jednotlivé kategorie budou po skončení závodu obodovány dle pravidel DP.

Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat podmínky stanovené v těchto propozicích, jakož i platný Soutěžní řád pro závody horských kol ČSC v České republice.

Pořadatel závodu si vyhrazuje právo zrušit elektronickou registraci závodníka, pokud nedojde k uhrazení startovného na účet pořadatele do 7 dnů po zadání registrace do systému časomíry. Na zrušení registrace bude závodník upozorněn mailem. Rozhodující je datum připsání částky na účet pořadatele.

Bezpečnostní cyklistická přilba k ochraně hlavy je povinná.

Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí.

Závod se jede za částečně omezeného silničního provozu. Pořadatelé na přejezdech silnic nemají pravomoc řídit provoz, budou vás pouze orientačně zabezpečovat. Účastník závodu bere na vědomí, že bude dodržovat pravidla silničního provozu.

Účastníci závodu nemohou trénovat nebo se pohybovat na trati závodu, probíhá-li v daném okamžiku jiný závod nebo se závod připravuje. Na trati mohou účastníci trénovat pouze v případě, že je trať absolutně volná.

Pořadatelé neručí za škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem ani za škody způsobené účastníkem třetí osobě. Pořadatel výslovně upozorňuje na nebezpečí krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezentace.

V případě optimálního počasí se akce koná na trati s poměrem délky terén – asfalt 90:10. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit délku tratě.

Účastník závodu musí projet trať a vzdálenost, která byla stanovena před startem soutěže. Účastník je zodpovědný za to, že se bude držet oficiálně vyznačené tratě a sám zodpovídá za své chyby, jejichž se na trati dopustil.

Účastník musí dodržovat oficiálně vyznačenou trať závodu. Nesmí použít jakékoliv zkratky, vypustit jeden okruh tratě nebo použít jiný nečestný prostředek k získání výhody oproti jinému účastníkovi. Jestliže účastník opustí vyznačenou trať z libovolného původu, je pod sankcí vyloučení ze závodu povinen se vrátit na trať ve stejném místě.

Účastník vždy musí prokázat občanskou etiku v každé situaci, nesmí se projevovat hrubým a nesportovním chováním, vystupovat bez respektu vůči třetím osobám a musí dodržovat platné cyklistické předpisy. Účastník musí uvolnit místo rychlejšímu účastníkovi, když ho o to tento účastník požádá. Překážení v závěrečném spurtu, nesportovní chování vůči jiným účastníkům, zkracovat trať nebo se dát nahradit jiným účastníkem je důvodem k vyloučení ze závodu.

Jakékoliv fyzické útoky mezi účastníky závodu navzájem, s organizátorem nebo diváky mají za následek vyloučení ze závodu a z pořadí.

Pod sankcí vyloučení ze závodu je v průběhu závodu účastník povinen nosit oficiální identifikaci (startovní číslo), kterou obdržel od pořadatele při prezentaci, a to bez jakékoliv změny, přidání reklamního textu či obrázku.

Pod sankcí vyloučení z pořadí nebo ze závodu je rovněž zavěšení na oblečení soupeře, tahání nebo postrkování soupeře, být tažen nebo postrkován jiným účastníkem, opírat se nebo vyvolávat podporu soupeře či nečestná dohoda mezi účastníky z různých družstev. 

O vyloučení z pořadí nebo ze závodu z důvodů výše uvedených provinění účastníka závodu rozhodne hlavní rozhodčí stanovený pořadatelem závodu.

V případě, že se do jedné kategorie nepřihlásí alespoň pět závodníků, může být kategorie sloučena s věkově nejbližší kategorií. Výsledková listina bude uzavřena nejpozději do jedné hodiny po dojezdu absolutního vítěze závodu, další závodníci nebudou klasifikováni.

Protesty jsou přijímány do 30 minut po vyhlášení výsledků oproti zálohové platbě 500 Kč, která se vrací v případě uznání protestu. Proti rozhodnutí hlavního rozhodčího ohledně protestu účastníka nelze podat další protest. V případě neuznání protestu platba propadá pořadateli závodu.

Neznalost pravidel závodu stanovených v těchto propozicích se nepřipouští jako omluva. Rozhodující výklad pravidel stanovených v těchto propozicích přísluší hlavnímu rozhodčímu.

Lékařské zajištění – v prostoru startu a cíle.

Hlavní rozhodčí s licencí ČSC – bude upřesněno nejpozději v den závodu.

Je zakázáno odhazování jakýchkoli potravinových obalů od gelů, tyčinek apod. na trať v průběhu závodu pod sankcí diskvalifikace

Počet možných přihlášek na místě je omezen a pořadatel nezaručuje možnost účasti pro předem nepřihlášené!

Účastníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Formulář souhlasu je k dispozici u pokladny startovného. Bez podepsaného souhlasu nebude vydáno závodní číslo a nebude umožněno startovat.

Všichni účastníci akce jsou povinni dodržovat aktuálně platná opatření v souvislosti s pandemií Covid-19.

Žádost pořadatelů: registrujte se s dostatečným předstihem před začátkem závodu. Velmi nám tím usnadníte organizaci. Součástí akce je doprovodný program, viz. FB a www.zernovskybajk.cz .

 

Řazení na startu: Prvních deset z roku 2023, jezdci s licencí ČSC, „divoké karty“ pořadatele, muži (19-29 let) - M29,  muži  (30-39 let) - M39, muži (40-49 let) - M49, muži (50-59 let) - M59,  junioři (17-18 let) - M18, ženy (19-39 let) - Z39, ženy (40 a více let) - Z40, muži (60 - 70 let) - M60, muži (70 a více let) - M 70, juniorky (17-18 let) - Z18, kadeti (15-16 let) - M16, kadetky (15-16 let) - Z16, žáci 2 (13-14 let) - M14, žákyně 2 (13-14 let) - Z14, Fitnes – F, gravel ženy a muži  (GM a GŽ) koloběžky ženy a muži (KŽ a KM). V případě většího počtu účastníků se startuje ve dvou po sobě jdoucích vlnách, které určí pořadatel ihned po ukončení prezence.

 

Ceny pro vítěze: Celková finanční dotace závodu je 12 000 Kč a věcné ceny pro všechny oceněné od firmy Pinguin v celkové hodnotě 45 000 Kč.

Finanční prémie v absolutním pořadí:

Vítězové v kategorii muži:

1. místo - 5 000 Kč

2. místo - 4 000 Kč

3. místo - 3 000 Kč

4. místo - věcné ceny

5. místo - věcné ceny

 

Vítězky v kategorii ženy:

1. místo - věcné ceny Pinguin v hodnotě 5 000 Kč

2. místo - věcné ceny Pinguin v hodnotě 4 000 Kč

3. místo - věcné ceny Pinguin v hodnotě 3 000 Kč

Další informace:

Nápoj a občerstvení v ceně startovného.

Informace včetně přihlášky najdete na www.zernovskybajk.cz .

Účastník závodu souhlasí, aby pořadatel závodu zpracoval jím poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění účastník dále dává výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v přihlášce k závodu pro potřeby pořadatele. Souhlasí se zasíláním informačních e-mailů a SMS (o průběhu závodu a dalších doprovodných instrukcích) na kontakt, který uvádí v přihlášce. V případě, že nebude mít zájem o zasílání informačních e-mailů a SMS, bude sám pořadatele informovat.

Chcete-li mít jistotu přihlášení, využijte internetové přihlášky s uzávěrkou do 5. června 2024. Pokud chcete využít i zvýhodněné ceny startovného, musí být uhrazeno do 2.6.2024. Rozhodující je datum, kdy startovné dorazí na účet pořadatele 1113342319/0800. Číslo účtu, částka startovného a variabilní symbol platby budou uvedeny při online přihlášení. Kdo se přihlásí do 2.6.2024, bude mít na startovním čísle své jméno.

 

Mgr. Libor Mojžíš

ředitel závodu

MT 603 163 561

Žernovský bajk

Závod Žernovský bajk pro vás připravuje Městys Žernov. 

Pokud se o nás chcete dozvědět více, navštivte naše webové stránky www.zernov.cz

Jsme taky na facebooku

Aktuality

20. červenec 2020
4. květen 2020
24. únor 2020

Partneři závodu

©2024 Všechna práva vyhrazena. Žernovský bajk

Vyhledávání